Default Theme
AIIMS NEW
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
All India Institute Of Medical Sciences, New Delhi
कॉल सेंटर:  011-26589142

Residents

List of Residents

Senior Resident

 

1.  Dr. Sanjay Kr. Patel

 

2. Dr.Shival Srivastav

 

3. Dr.Arani Das

 

4. Dr.Atanu Roy

 

5. Dr. Meena Mirdha

 

6. Dr.Chitturi Vinay

 

7. Dr.HanjabamBarunSharma

 

8. Dr. Bhawna Mattoo

 

9. Dr  Megha Bir

 

10. Dr  Jeevithapoorasamy

 

11. Dr. SarithaPanga

 

 

JUNIOR RESIDENTS(MD)

                                               

1.  Dr. Eva

2. .Dr. Vikas Kumar Tiwari

3. Dr.Shaon Ghosh Dastidar

4. Dr.Gagan Kumar Banodhe

5. Dr.Heena Parihar

5. Dr. Arvind N.

6. .Dr.NaazAfreen

7. Dr.Abhijith. K. Anil

8. Dr. Shankar K. Mishra

9 .Dr. Harshith. J

10. Dr.Subhashree

11.Dr. Koushik Roy

 

 

M.Sc. Students

 

1. Ms. Sakshi

3. Mr. Vineet Kumar Pal

4. Ms. Manorma Saini

5. Mr. Ankit

6. Ms. Kanishka

7. Ms. Anchal Singh

8. Ms. Garima Sharma

9. Mr. Alok  

 

 

Ph.D. students

 

1.  Ms. Urja Jaiswal 

2.  Ms. Pragati Pragya  

3.. Ms. G. Anupa

4. Mr. Mudasir Bashir   

5. Mr. Lal Chandra  Vishhwakarma6. Ms. Anjali Trivedi  

7. Ms. Supti Bhattacharyya    

8. Mr. M. Ahmed Bhat         

9. Ms. SunainaSoni

10. Ms. Prachi Srivastava

11. Ms. Edmin Christa

12. Mr. S. Rupesh

13. Ms. Sajeev Kaur

14. Ms.AnasuyaBoligarla

15. Ms. Angel Anna zacharia

16. Ms. Sriji S Nath

17. Mr. Prathiban

18. Ms Smriti Badhwar

19. Mr. Binney Sharma

20. Mr. Siju G. Chacko0

21. Ms.Kavita Yadav

22. Mr.Piyush Sharma

23. Ms.Srishti Nanda

24. Mr. Avishek Roy

25. Ms. Arpita Chakraborty

26. .Ms.Meghashree Sampath

27. Ms. Shivangi

28. Ms. Asfa

29. Ms. Suvercha

 


Top of Page